Konfidencialitātes politika

Mēs, UNIKUM.LV, novērtējam savus klientus un datus, kas mums uzticēti, iepērkoties tiešsaistē.

Mēs rūpējamies gan par mūsu produktu drošību, gan par pirkšanas procesa drošību. Aicinām izlasīt šo konfidencialitātes politiku par to, kā un kādiem mērķiem tiek apstrādāti mūsu Klientu dati.

Konfidencialitātes politikā lietotie termini ir paskaidroti Noteikumos, ja vien nav norādīts citādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas Privātuma politikas sadaļas var nebūt piemērojamas konkrētajam Pakalpojumam, ko saņem Klients.


KĀDUS PERSONAS DATUS UNIKUM.LV APSTRĀDĀ?
UNIKUM.LV apstrādā galvenokārt divu veidu personas datus – datus, kas nepieciešami Profila izveidei, un datus, kas nepieciešami Līguma izpildei (konta informācija). Mēs apstrādājam personas datus, ko Klients mums sniedz, izmantojot dažādus tiešsaistes vai bezsaistes avotus, tostarp, kad Klients izmanto mūsu izveidoto Tīmekļa vietni vai Lietotni, sazinās ar mums, izmanto sociālos medijus, piedalās lojalitātes programmās un citos veidos.

Personas dati, kas nepieciešami Profila izveidei un uzturēšanai, ir Profils iekļautie Personas dati, un tie var būt, piemēram, Klienta vārds, kontaktinformācija, informācija par saglabātajiem Produktiem un Klienta intereses.

Personas dati, kas nepieciešami Līguma noslēgšanai un izpildei, ir Līgumā un Rēķinā iekļautie Personas dati, un tie var būt, piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, maksājumu informācija, Līguma dati (iegādātās Preces, to daudzums, cena un iegādes laiks), kā arī Klienta un UNIKUM.LV komunikācija saistībā ar Pasūtījumu.

KUR UN KĀ UNIKUM.LV IZMANTO PERSONAS DATUS?
Šajā Privātuma politikas sadaļā ir aprakstīti Klienta Personas datu apstrādes nolūki un sniegta cita informācija par to apstrādi.

Sīkfailu IZMANTOŠANA

Tīmekļa vietnē mēs izmantojam sīkfailus, kas apstrādā tehniskos datus, tostarp Klienta izmantoto interneta servera adresi, domēna nosaukumu, izmantoto pārlūkprogrammu, IP adresi, izvēlētos iestatījumus, Tīmekļa vietnē vai Pieteikumā veiktās darbības, lai sniegtu pakalpojumus un uzturētu Tīmekļa vietni un Pieteikumu.

Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari) saglabā Klienta datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkfails nesatur tiešu personisku informāciju par Klientu, un to nevar izmantot, lai tieši identificētu atsevišķus lietotājus, taču tas var sniegt informāciju par Klienta paradumiem un vēlmēm. Sīkfailus var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas ļauj tai atpazīt lietotāju un attiecīgi reaģēt.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu var norādīt, ka klients nevēlas saņemt sīkfailus vispār vai tikai no konkrētas vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkfailu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas preferencēs vai iestatījumu izvēlnē.

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. Klienti var atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas papildinājumu.

Lai iegūtu vispārīgāku informāciju par sīkfailiem un to, kā tos pārvaldīt, aicinām izlasīt informāciju vietnē www.aboutcookies.org.

PERSONAS DATU IZMANTOŠANA PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI

LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN IZPILDE

Lai sniegtu Pakalpojumu, slēdzot un izpildot Līgumu ar Klientu, mēs apstrādājam Līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamos Personas datus, tostarp informāciju, kas nepieciešama, lai atrisinātu jebkādas problēmas, kuras var rasties Līguma izpildes laikā.

Personas datu apstrādes pamatā ir Līguma noslēgšana un izpilde un abu pušu (Klienta un UNIKUM.LV) interešu un tiesību aizsardzība strīdu gadījumā, kā arī komerciālo un grāmatvedības saistību izpildes nodrošināšana.

Ja Klients nesniedz savus Personas datus, kad to apstrāde ir nepieciešama Līguma noslēgšanai un izpildei vai saskaņā ar likumu, mēs nevaram sniegt Pakalpojumus.

PROFILA IZVEIDE UN UZTURĒŠANA.

Lai tīmekļa vietnē izveidotu un uzturētu Klienta profilu, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls Pakalpojumu sniegšanai un piegādei, mēs apstrādājam šim nolūkam nepieciešamos Personas datus, tostarp Klienta saglabātos produktus un norādītās intereses. Veidojot Profilu, jānorāda tikai tā informācija, kas nepieciešama Profila izveidei, Pasūtījuma iesniegšanai un Līguma noslēgšanai.

Personas datu apstrādes pamatā ir Līguma noslēgšana un izpilde, kā arī abu pušu (Klienta un UNIKUM.LV) interešu un tiesību aizsardzība strīdu gadījumā. Profila dati kalpo kā Klienta darbību apstiprinājums. Nesaistošas informācijas apstrāde pamatojas uz Klienta piekrišanu, kuru var atsaukt jebkurā laikā, tostarp dzēšot šādu informāciju no profila.


PERSONAS DATU IZMANTOŠANA MĀRKETINGA NOLŪKOS

Mēs varam sūtīt Klientam mārketinga paziņojumus, kas satur informāciju par mūsu akcijām, jaunumiem un citu informāciju, kas nav saistīta ar Līguma izpildi un Pakalpojumu sniegšanu, pa e-pastu, pamatojoties uz Klienta piekrišanu, kuru var atsaukt jebkurā laikā.

Sagatavojot mārketinga paziņojumus, mēs izmantojam profilēšanu, lai sagatavotu Klientam vispiemērotāko piedāvājumu, pamatojoties uz Pakalpojumu datiem, proti, kādus mūsu Pakalpojumus Klients ir izmantojis iepriekš un/vai kādus Produktus ir iegādājies.

Mēs apstrādājam Klienta Personas datus, līdz Klients atsauc savu piekrišanu saņemt mārketinga materiālus vai līdz brīdim, kad vairs nav nepieciešams saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Ja Klients atsauc savu piekrišanu, mēs vairs nesūtīsim viņam paziņojumu, taču mēs varam saglabāt pierādījumus, ka Klients ir devis šādu piekrišanu.

Piekrišanas atsaukšana mārketinga ziņojumu saņemšanai neietekmē piekrišanu sīkfailos saņemtās informācijas apstrādei.


KĀDUS DATUS UNIKUM.LV VAR NODOT TREŠAJĀM PERSONĀM?
Jebkura informācija, ko Darba devējs mums atklāj, nav pieejama Trešām personām, ja vien šādai atklāšanai nav likumīga iemesla. Mēs varam nodot Klienta Personas datus Trešajām personām, kas sniedz, piemēram, pasta, piegādes, grāmatvedības un IT pakalpojumus. Atsevišķos gadījumos mums var nākties izpaust Klienta Personas datus Kompetentajām iestādēm saskaņā ar pamatotu pieprasījumu, ko nosaka Latvijas Republikas tiesību akti.

Visos Klienta personas datu apstrādes nolūkos Klienta personas datus saņem un apstrādā UNIKUM.LV un mūsu sadarbības partneri, kas papildus iepriekš minētajiem sniedz komunikācijas, banku, juridiskos un citus pakalpojumus. Kā norādīts iepriekš, UNIKUM.LV ir pienākums izpaust Klienta personas datus kompetentajām iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Vēlamies uzsvērt, ka mēs nenododam Klienta personas datus valsts iestādēm vai trešām personām bez atbilstoša juridiska pamata. UNIKUM.LV nodrošina, ka Klienta Personas datu apstrādātāji, kurus UNIKUM.LV iesaista Pakalpojumu sniegšanai, atbilst drošības standartiem, kas nav zemāki par mūsu noteiktajiem drošības standartiem.

CIK ILGI UNIKUM.LV GLABĀ PERSONAS DATUS?
Visa informācija, kas attiecas uz Klientu, tiek glabāta kā apliecinājums Klienta identitātei, Līguma noslēgšanai un Pakalpojumu sniegšanai, un tiek glabāta līdz brīdim, kad Līgums ir izpildīts, Personas dati vairs nav nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai un stājas spēkā UNIKUM.LV piemērojamos tiesību aktos noteiktais Personas datu glabāšanas termiņš.

Lai saglabātu pierādījumus par Līguma noslēgšanu un izpildi, mēs saglabājam Klienta Personas datus vismaz trīs (3) gadus pēc Līguma noslēgšanas vai izbeigšanas. Mēs varam saglabāt noteiktus Personas datus vai informāciju ilgāku laiku, lai izpildītu citas juridiskas saistības, ko mums uzliek Kompetentās iestādes, vai lai īstenotu savas tiesības.

Grāmatvedības vajadzībām mēs saglabājam Klienta Personas datus, kas attiecas uz noslēgtajiem Līgumiem un sniegtajiem Pakalpojumiem, vismaz piecus (5) gadus no Līguma vai Pakalpojuma sniegšanas dienas.

Informāciju par Klienta sniegto piekrišanu Personas datu apstrādei mēs glabāsim kā pierādījumu vismaz piecus (5) gadus no piekrišanas atsaukšanas dienas saskaņā ar Personas datu apstrādes likumu.

KUR UN KĀ TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?
Personas datus mēs glabājam Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), kas tiek uzskatīta par drošu vietu un nodrošina mūsu standartiem atbilstošu drošības līmeni. Visa informācija, ko Klients mums sniedz, tiek droši uzglabāta mūsu vai mūsu kontrolētos serveros. Šī informācija tiek šifrēta un aizsargāta ar tehniskiem līdzekļiem, kas palielina datu drošību.

Mēs nodrošinām, ka piekļuve Klienta personiskajai informācijai ir atļauta tikai tām personām, kas ir tieši saistītas ar Līguma izpildi vai Pakalpojumu sniegšanu, un tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešams, lai minētā persona varētu veikt savus pienākumus. To nodrošina tehniskie risinājumi un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī mūsu darbinieku atbilstoša apmācība un izglītošana, kuri veic atbilstošus drošības pasākumus.

KĀDAS IR MANAS TIESĪBAS?
Mēs respektējam Klienta tiesības piekļūt, pārvaldīt, labot, kontrolēt un dzēst personas datus, kurus UNIKUM.LV apstrādā Klienta vārdā. UNIKUM.LV sniedz Klientam iespēju labot individuālos Personas datus, izmantojot Vietni. Tādējādi Klients var labot un dzēst Klienta profilā iekļauto informāciju. Ja Klients nevēlas manuāli labot Profilu vai vēlas labot, dzēst vai izmantot citas tiesības saistībā ar Personas datiem, kas nav saistīti ar Profilu, Klients var iesniegt mums pieprasījumu, kā aprakstīts šajā punktā.

Kad mēs saņemam Klienta pieprasījumu izmantot kādu no turpmāk minētajām tiesībām, mēs izskatām Klienta pieprasījumu un sniedzam atbildi bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena (1) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Ja Klients vēlas izmantot kādu no turpmāk izklāstītajām tiesībām, to var izdarīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šādiem veidiem.

nosūtot parakstītu pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu uz Info@unikum.lv.
nosūtīt parakstītu pieteikumu uz adresi: PILS RAJONS 52-3, JĒKABPILS, LV 5202; LATVIJA.
Mēs paturam tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu personas identitāti un aizsargātu Klienta personas datus no izpaušanas nepiederošām personām. Klientam ir tiesības bez maksas piekļūt saviem Personas datiem.

Klientam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Klienta Personas datus, un, ja apstrādājam, pieprasīt mūsu rīcībā esošo Klienta Personas datu kopiju un informāciju par to, kā šie dati tiek apstrādāti.

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai mēs labojam neprecīzus vai maldinošus Klienta Personas datus. Mēs nodrošinām Klientam iespēju labot savu Personas informāciju mūsu Tīmekļa vietnē, taču ne visu Personas informāciju var labot, izmantojot šo metodi. Mēs pārbaudīsim laboto Personas datu derīgumu un precizitāti.

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam Klienta Personas datus, tomēr mēs paturam tiesības norādīt uz pieprasījumu dzēst Personas datus, ja tam ir likumīgs un likumīgs iemesls, piemēram, lai izpildītu noteiktus juridiskos pienākumus, kas prasa apstrādi, lai noteiktu, īstenotu vai aizsargātu juridiskās prasības, vai statistikas nolūkos, veicot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus.

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežojam apstrādi, ja tam ir likumīgs iemesls. Klienta Personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā UNIKUM.LV apstrādā Klienta Personas datus tikai pēc Klienta piekrišanas saņemšanas, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības vai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai saistībā ar UNIKUM.LV svarīgām interesēm. Tas neattiecas uz Personas datu glabāšanu.

Klientam ir tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi saistībā ar tiešo mārketingu vai apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, bet, ņemot vērā konkrēto situāciju un svarīgus iemeslus, Klients vēlas iebilst pret šādu apstrādi saistībā ar norādīto konkrēto situāciju vai svarīgo iemeslu.

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai mēs pieņemam un nosūtām Klienta Personas datus Klientam vai citam datu pārzinim. Klients var izmantot šīs tiesības, jo Klients ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai Līgumu, un apstrāde tiek veikta ar automātiskiem līdzekļiem. Šīs tiesības attiecas arī, piemēram, uz darbības vēsturi un tīmekļa vietnes lietošanas vēstures datiem. Tomēr tas neattiecas uz mūsu radītajiem datiem, piemēram, klientu profiliem, kas izveidoti, veicot datu analīzi.
Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt iepriekš doto piekrišanu. Tomēr tas neietekmē apstrādes likumību, kas veikta, pirms Klients atsauca savu piekrišanu. Šīs tiesības attiecas arī uz mārketinga ziņojumu saņemšanu no mums.

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Klienta personas datu apstrādi Klients var sazināties ar mums, un mēs centīsimies atbildēt vai rast problēmas risinājumu. Tomēr, ja Klients ir pārliecināts, ka mēs nevaram rast risinājumu, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību fizisku personu datu aizsardzības valsts iestādei par UNIKUM.LV veiktajām datu apstrādes darbībām.

Latvijas Republikas Personas datu aizsardzības valsts iestādes kontaktinformācija:

Datu valsts inspekcija, Blaumaņa 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, el. pasts: info@dvi.gov.lv.

Klients jebkurā laikā var sazināties ar mums, lai saņemtu papildu informāciju par apstrādes darbībām.

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot kādu no šiem veidiem:

Adrese: Pils rajons 52-3, Jēkabpils, LV 5202, Latvija
e-pasta adrese info@unikum.lv


KĀDAS IR UNIKUM.LV TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRIVĀTUMA POLITIKU?
Mēs jebkurā laikā varam veikt izmaiņas konfidencialitātes politikā, publicējot tās Vietnē. Jebkura Vietnē publicētā Konfidencialitātes politikas versija aizstāj visas iepriekšējās Konfidencialitātes politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc publicēšanas Vietnē.

Iepirkumu grozs
Sign in

No account yet?

Facebook Instagram Telegram
Shop
0 Wishlist
0 items Cart
My account