Lietošanas noteikumi

Unikum.lv ir izstrādājis Noteikumus un nosacījumus, lai informētu jūs, Klientu, kurš izmanto vai vēlas izmantot mūsu Pakalpojumus un iegādāties mūsu piedāvātos Produktus, par mūsu Pakalpojumu lietošanas noteikumiem.

Noteikumos un nosacījumos ir aprakstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem mēs uzturam un pārvaldām tīmekļa vietni, attālinātā pakalpojuma un piegādes līguma noteikumi un nosacījumi, mūsu piedāvāto Produktu iegādes un atgriešanas nosacījumi, kā arī cita informācija, kas attiecas uz Unikum.lv sniegto Pakalpojumu un piedāvātajiem Produktiem.

Ja vēlaties sazināties ar mums, mūsu kontaktinformāciju atradīsiet 9. noteikumos. Pāris.

  • NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

Noteikumos lietotie termini:

*Klients(-i), Jūs esat persona, kas izmanto Unikum.lv pakalpojumus

* Kompetentā iestāde – valsts vai vietējā iestāde, kurā klients var vērsties, lai aizsargātu savas tiesības.

*Līgums – attālināti noslēgts līgums starp Unikum.lv un Pircēju par Preču iegādi, mēs esam SIA VERTEBRA (turpmāk tekstā – Unikum.lv), reģistrācijas numurs LV55403047631, juridiskā adrese Pils rajons 52-3, Jēkabpils, Latvija, LV-5202.

*Homepage – www.unikum.lv

*Noteikumi un nosacījumi – šie Unikum.lv sniegtie pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi.

*Pakalpojums(-i) – jebkura darbība, ko Unikum.lv veic mūsu uzņēmējdarbības ietvaros, tostarp, lai piedāvātu Produktus un/vai Klientu, nodrošinātu Līguma izpildi, kā arī lai izveidotu un uzturētu Profilu.

*Personas dati ir Klienta personas dati un cita informācija, kas nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai un citiem mērķiem saskaņā ar Privātuma politiku un ko Klients tieši vai netieši sniedz mums.

*Piegādātājs – Unikum.lv sadarbības partneris, kas nodrošina Jūsu pasūtītās Preces piegādi.

*Privātuma politika – Unikum.lv izstrādātā privātuma politika, kurā izklāstīti Personas datu apstrādes noteikumi un nosacījumi.

*Produkts(-i) – sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļi un bioaktīvie produkti, kas tiek piedāvāti Unikum.lv un Tīmekļa vietnē.

*Profils – klienta profils, kas izveidots tīmekļa vietnē

* Trešā persona ir jebkura persona vai organizācija, kas iesaistīta Pakalpojuma sniegšanā Klientam (piemēram, pasta pakalpojumu sniedzēji).

  1. Unikum.lv PRODUKTI

Mēs piedāvājam sejas un ķermeņa kopšanas produktus, kā arī bioaktīvos produktus, kurus varat iegādāties tīmekļa vietnes sadaļā Produkti. Jūs varat apskatīt un pasūtīt Produktu klāstu, daudzumu, svaru un izmēru attiecīgajā Tīmekļa vietnes sadaļā Produkti.

Produktu attēli Tīmekļa vietnē ir tikai ilustratīvi, un jūsu saņemtā Produkta iepakojuma krāsa var atšķirties no Tīmekļa vietnē redzamās.

Vietnes informācija un saturs, tostarp, bet ne tikai Produkti un to nosaukumi, preču zīmes, logotipi, grafikas, attēli, video un skaņas, ir Unikum.lv vai mūsu sadarbības partneru īpašums, un tos aizsargā likumi, kas reglamentē intelektuālā īpašuma, autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Unikum.lv preču zīmes izmantošana nav atļauta bez rakstiskas Unikum.lv atļaujas.

Klienta profila izveide nav obligāts priekšnoteikums, lai iegādātos Unikum.lv produktus, taču tā var padarīt iepirkšanās pieredzi ērtāku un patīkamāku.

  1. REĢISTRĀCIJA TIEŠSAISTĒ

Lai jums būtu vieglāk iegādāties Unikum.lv vietnē piedāvātos Produktus, jūs varat reģistrēties vietnē, izveidot savu profilu un saglabāt piegādes adresi un maksājumu informāciju par Produktiem. Profils tiks izmantots kā saziņas kanāls starp jums un Unikum.lv, lai noslēgtu distances līgumu par Produktu iegādi saskaņā ar Noteikumiem un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Profila izveidei ir nepieciešama e-pasta adrese, un ir jāizveido pieteikšanās parole, lai aizsargātu profilu no neatļautas piekļuves. Unikum.lv patur tiesības jebkurā laikā bloķēt vai liegt piekļuvi Profilam, ja rodas aizdomas par šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu vai nesankcionētu piekļuvi Profilam. Ja jums ir aizdomas, ka jūsu Profila parole ir kļuvusi pieejama trešajām personām, varat mainīt savu Profila paroli vai lūgt mums bloķēt piekļuvi jūsu Profilam un piešķirt jums jaunu paroli. Lai izmantotu šīs tiesības, Unikum.lv var lūgt jums sniegt informāciju, kas apliecina jūsu identitāti un konkrētā profila īpašnieka statusu.

  1. PĀRTIKAS PREČU IEPIRKŠANĀS

Produktu iegāde un Līguma noslēgšana tiek veikta Unikum.lv tīmekļa vietnē. Produktus nedrīkst iegādāties tālākpārdošanai vai citiem uzņēmējdarbības mērķiem.

Pasūtīšanas procesa laikā Unikum.lv dod jums iespēju pārskatīt un mainīt vēlamos iegādāties Produktus un/vai to daudzumu. Pirms pasūtījuma veikšanas, lūdzu, pārbaudiet katras izvēlētās Preces daudzumu, svaru un izmērus, lai veiktu pasūtījumu, kas atbilst jūsu prasībām.

Par Produktiem var norēķināties šādos veidos:

ar maksājumu karti;

ar bankas pārskaitījumu;

Izmantojot Pay Pal

No brīža, kad jūs apstiprināt savu pasūtījumu, noklikšķinot uz “[Apstiprināt pirkumu/ Apstiprināt pasūtījumu]”, jūs piekrītat iegādāties un apmaksāt jūsu izvēlētos produktus un produktu piegādi.

Ja esat samaksājis ar karti, no Unikum.lv saņemsiet apstiprinājumu, ka jūsu pasūtījums ir saņemts un tiek apstrādāts, kā arī rēķinu. Ja esat samaksājis ar bankas pārskaitījumu, jūs saņemsiet apstiprinājumu no Unikum.lv, ka jūsu pasūtījums ir saņemts. Pēc pārskaitījuma veikšanas jūs saņemsiet apstiprinājumu no Unikum.lv, ka pirkums ir veikts un tiek apstrādāts.

5. CENU POLITIKA

Visas Produktu cenas ir norādītas eiro (EUR) un ietver PVN un/vai citus piemērojamos nodokļus un nodevas. Papildus Tīmekļa vietnē norādītajai Preces cenai var tikt piemērota piegādes maksa.

Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz piegādes adresi un piegādes veidu, ko esat norādījis Produktam. Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas un norādītas pirms pasūtījuma apstiprināšanas un apmaksas. Ja piegādes izmaksas nevar precīzi aprēķināt pirms pasūtījuma veikšanas, mēs jūs par to informēsim.

Samaksu par precēm un piegādes izmaksām var veikt tiešsaistē, izmantojot maksājumu karti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai ar bankas pārskaitījumu uz SIA Vertebra konta numuru, kas norādīts apstiprinājumā, kuru Unikum.lv pēc pasūtījuma apstrādes nosūta uz jūsu e-pasta adresi.

Apstiprinājuma vēstule tiek izsniegta elektroniski un ir derīga bez paraksta.

Piegāde 3-14 darba dienu laikā.

  1. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai sniegtu savus Pakalpojumus, tostarp jūsu profila uzturēšanu, un lai noslēgtu un izpildītu Līgumu. Informācija par Unikum.lv veikto personas datu apstrādi ir ietverta Privātuma politikā.

  1. TIESĪBAS PĀRSKATĪT

Jums ir tiesības atteikties no Produktiem 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu. Atteikuma tiesības beidzas 14 dienas pēc datuma, kad mēs piegādājām Produktu uz pasūtījumā norādīto piegādes adresi (ja Produkti tiek piegādāti atsevišķi, termiņš sākas no pēdējā Produkta piegādes datuma).

Jūs varat izmantot savas atteikuma tiesības, nosūtot mums paziņojumu par savu lēmumu izmantot atteikuma tiesības vēstulē vai pa e-pastu (Unikum.lv kontaktinformācija ir norādīta Noteikumu un nosacījumu 9. punktā). Lai ievērotu atteikuma tiesības, pietiek nosūtīt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs nevarēsiet izmantot šīs atteikuma tiesības, ja būsiet atvēris Produkta iepakojumu, kuru higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

Ja atteiksieties no saņemtā(-o) Produkta(-u), mēs atmaksāsim visus maksājumus, ko saņemsim no jums par atgriezto(-ajiem) Produktu(-iem). Pārskaitījums tiks veikts uz bankas kontu, no kura tika veikts maksājums par Produktiem, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mūs informēja par jūsu lēmumu izmantot atteikuma tiesības.

Jums bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad paziņojat mums par savu lēmumu atteikties no Produktiem, jānosūta Produkti Vertebra Ltd uz adresi, kas norādīta Noteikumu un nosacījumu 9. punktā. Pāris. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums būs jāsedz tiešie preču atgriešanas izdevumi.

Unikum,lv patur tiesības neatmaksāt naudu, kamēr mēs neesam saņēmuši preces atpakaļ.

Atmaksa tiks veikta, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus izmantojāt sākotnējā darījumā.

8. UNIKUM.LV TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN CITI JAUTĀJUMI

Unikum.lv patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Klientam, ja tam ir pamatotas aizdomas vai pierādījumi, ka Klients ir pārkāpis vai pārkāpj Noteikumus un nosacījumus.

Unikum.lv nav atbildīgs par Līguma neizpildi vai Pakalpojuma nesniegšanu tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kas ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles un nepārvaramas varas.

Jebkurš strīds, domstarpības vai pārpratums saistībā ar Līgumu un/vai Pakalpojumiem tiek risināts savstarpēju pārrunu ceļā starp Klientu un Klientu. Ja iepriekš minētās domstarpības nevar atrisināt sarunu ceļā, jūs varat vērsties kompetentajā tiesā vai kompetentajā iestādē.

Mēs jebkurā laikā varam veikt izmaiņas Noteikumos un nosacījumos, publicējot tās Tīmekļa vietnē. Jebkura Tīmekļa vietnē publicētā Noteikumu versija aizstāj visas iepriekšējās Noteikumu versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc publicēšanas Tīmekļa vietnē.

Pašreizējā versija 17.03.2023

  1. KONTAKTS

Adrese: SIA VERTEBRA, Pils rajons 52-3, Jēkabpils, Latvija, LV-5202

E-pasta adrese: Info@unikum.lv

Tālrunis – +37122371163

Par uzņēmumu

Vertebra Ltd.

Reģ. Nr. 55403047631

Jur. Adrese: 52 – 3 Pils Rajons, Jēkabpils, LV-5202

Ražošanas uzņēmums – Pils rajons 58, Jēkabpils, LV- 5202

SWEDBANK, SWIFT: HABALV22

IBAN: LV70HABA0551043658845

Iepirkumu grozs
Sign in

No account yet?

Facebook Instagram Telegram
Shop
0 Wishlist
0 items Cart
My account