KONTAKTINFORMĀCIJA

Pasta adrese: SIA VERTEBRA, Pils rajons 52-3, Jēkabpils, Latvija, LV-5202.

E-pasta adrese: Info@unikum.lv

Tālrunis – +37122371163

Par uzņēmumu

SIA “Vertebra”

Reģistrācijas numurs: 55403047631

Jur. Adrese: Pils Rajons 52 – 3, Jēkabpils, LV-5202

Ražotne- Pils rajons 58, Jēkabpils, LV- 5202

AS SWEDBANK, SWIFT: HABALV22

IBAN: LV70HABA0551043658845